روایت دسته اول از داستان فیلم «چ»+فیلم

من اصلا خبر نداشتم که اخبار هولناک پاوه به کسی می‌رسد، و امام خمینی و ملت از جریان پاوه باخبرند، فکر می‌کردم که در محاصره ضدانقلاب در آن شب وحشتناک به شهادت می‌رسیم و تا مدت‌ها کسی با خبر نمی‌شود.

خبرگزاری فارس: روایت دسته اول از داستان فیلم «چ»+فیلم

به گزارش گروه حماسه و مقاومت خبرگزاری فارس، شهید دکتر مصطفی چمران که از فرمانده‌های اصلی در درگیری های کردستان بود بسیار مدبرانه توانست با ضد انقلاب بجنگد و این قائله سرکوب شود. ایشان آن روزها را به خوبی روایت کرده و می‌گوید:

                                                                                                           ****

... من اصلا خبر نداشتم که اخبار هولناک پاوه به کسی می‌رسد، و امام خمینی و ملت از جریان پاوه باخبرند، فکر می‌کردم که در محاصره ضدانقلاب در آن شب وحشتناک به شهادت می‌رسیم و تا مدت‌ها کسی با خبر نمی‌شود اما بی‌سیم‌چی شجاع ژاندارمری در حالی که اطاقش زیر رگبار گلوله‌ها فرو می‌ریخت، خود به زیر میز رفته و درازکش میکروفون به دست، همه جریانات را به کرمانشاه [باختران] مخابره می‌کند، و مردم خارج از وضع وخیم مظلومان پاوه و وحشیگری‌هایی ضد انقلاب باخبر می‌شوند. موجی از هیجان سرتاسر ایران را فرامی‌گیرد، هزاران نفر در پشت نخست‌وزیری طلب اسلحه می‌کنند که رهسپار پاوه شوند، کمیته‌های شهرها و پاسداران و یگان‌های زیادی از داوطلبین ارتشی خواستار اعزام به پاوه می‌شوند، کرمانشاه [باختران] از کثرت داوطلبین ارتشی و غیر ارتشی موج می‌زند. بزرگترین مسئله برای ارتش، سازماندهی و پشتیبانی این نیروهای پراکنده و وسیع مردمی بود که مثل سیل به کرمانشاه [باختران] سرازیر شده بودند. ارتش با همه قوای خویش می‌کوشید که کمیته‌ها و افراد پراکنده و داوطلبین را برگرداند، ولی گاهگاهی با کسانی برمی‌خورید که با پای پیاده راه کرمانشاه [باختران] به پاوه را طی کرده و خود را برای نبرد و شهادت آماده کرده است...